По колко пъти на ден чувате думата коучинг?
Аз имам чувството, че я откривам навсякъде. Говори се за life coaching, wellness coaching, health coaching, executive coaching, corporate coaching, career coaching и много други.

Популярността на това понятие стига до там, че за каквато и да е заявка, ако използвате думата коучинг – ще звучи модерно…и понякога напълно лишено от смисъл.

Поредната мода ли е това и дали прекаленото популяризиране на коучинга във всякакъв контекст, не обезценява стойността му?

Какво е коучинга? – като начало нека споделя една притча …

”…Преди дълги години Боговете смятали, че ще е много лошо, ако хората успеят да намерят Мъдростта на Света, преди да са съзрели напълно за това.

Боговете решили да скрият Мъдростта на Света на толкова далечно място, което хората да не могат да открият, преди да са готови за това.

Единият от боговете предложил да скрият Мъдростта на най-високия връх на Земята.

Другите богове не се съгласили, защото човекът бързо можел да изкачи всички върхове на Земята и така да открие Мъдростта.

Друг Бог предложил да скрият Мъдростта в най-дълбоката точка на морето.

Но и за това място боговете не се съгласили, защото хората можели и така да открият Мъдростта твърде бързо.

Най-мъдрият от боговете предложил: „Нека да скрием Мъдростта на Света в самите хора. Те ще започнат да търсят там, в себе си, едва тогава, когато са зрели достатъчно. Пътят към откриване на Мъдростта ще бъде тогава и пътят към самия себе си.” Така боговете скрили Мъдростта дълбоко в самите хора…”

Сигурно знаете, че…

Терминът коучинг е въведен в бизнес-мениджмънта в началото на 90-те години от английския бизнесмен и консултант сър Джон Уитмор и може да се преведе буквално като “наставлявам, подготвям, тренирам”. Но на практика понятието “коучинг” включва в себе си нещо по-голямо и съществено. Това учение възниква върху корените на психологията, мениджмънта, философията, логиката и жизнения опит. Това е процес, отправен към постигане на цели в различни области на живота.

Страните участници в процеса са основно две:

Коуч – това е специалистът, който провежда коучинга

Клиент – това е човек или организация, търсещи услугите на консултанта-коуч.

Основната задача на коучинга е да стимулира самообучението, така че в процеса на дейността си човек да бъде способен сам да открие и получи необходимите знания. Същността на този подход е заключена в разкриването на вътрешния потенциал и привеждане в действие на системите за мотивация на всеки отделно взет човек.

Или, казано накратко, успешният коучинг не е да знаеш отговорите, а да разполагаш с правилните въпроси!

Означава ли, че всеки, който може да задава въпроси, може да нарече себе си коуч?

Моето мнение е категорично по въпроса.

При коучинга, както и при психотерапията, става въпрос за работа в много деликатна област, свързана с човешката психика, светоусещане, докосване до себе си. И никак не е маловажно как ще си екипиран, за да направиш разходката си в този свят.

Коучингът – изисква житейска зрялост, извървян и осмислен път на коуча, който достатъчно професионално може да води клиента си към неговите прозрения, изводи и решения.

Коучингът е преди всичко подкрепа, за да могат да се идентифицират и определят специфичните цели на всеки и след това да се направи организацията за постигането на тези цели. Коучингът изгражда персоналните умения, личностните качества на индивида – от поставянето на целите, комуникацията, през типа мениджмънт, вземането на решения и разрешаването на проблеми. Посредством оптимизирането на човешкия потенциал за творчество и развитие, коучингът съдейства и подпомага за овладяването и преодоляването на причините, спъващи изпълнението на целите – на отделния човек или компания. Коучингът улеснява разпознаването на проблемите и причините, които ги пораждат и подпомага тяхната идентификация – като средство за тяхното разрешаване.

Но коучингът не е решение за всеки казус! Това е един специфичен инструмент, който няма универсално приложение.

Това е инструмент, подобно на отвертка или бормашина, който попадайки в нетренирани ръце, може да доведе до травми и поражения…или най-малкото до загуба на доверието в него.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *